Skip to content

Ang Politikal na Teoryang Powerpuff

July 7, 2013

(sidenote: this entry’s for my Filipino14 class!)

Kung mayroong isang tekstong palabas mula sa panahon ng aking pagkabata na hindi ko kailanman malilimutan, marahil ito ay yaong sikat na cartoon na Powerpuff Girls. Tungkol ito sa tatlong magkakapatid na babaeng may taglay na kapangyarihan, at dahil dito, sila ang itinakdang maging tagapagligtas ng kanilang lungsod na Townsville mula sa krimen at iba pang kasamaan.

Hindi ko maipagkakailang ito ang aking pinakapaboritong palabas noon, kaya halos lahat ng ipinalabas na mga episodyo nito ay aking napanood na. Ngunit mayroong isang episodyo na hanggang nagyon ay nakatatak pa rin sa aking isipan sapagkat kung ating pag-iisipan nang malalim, sinasalamin ng kwento nito ang kalagayan at paraan ng pag-iisip ng lipunang ginagalawan natin mula noon hanggang sa kasalukuyan.

Ang episodyo na aking tinutukoy ay ‘yung nag-time travel sila nang hindi inaasahan patungo sa isang malagim na hinaharap. Sa panahong kanilang napuntahan na 15 taon sa hinaharap, ang  lungsod ng Townsville ay talamak ng pagkawasak na tila isang post-apokaliptikong mundo. Sa bandang kasukdulan ng kwento ng episodyong ito, natuklasan nilang ang kanilang mga iniwang kaibigan at kakilala, na mukha nang tila mga zombie o kaya’y gurang, ay paulit-ulit silang sinisisi sa naganap na pagkawasak sapagkat bigla na lamang nilang inabandona umano ang Townsville.

Nang aking muling balikan at pinanood ang episodyong ito, napagtantuan kong maihahalintulad ang sitwasyon ng mga bida ng palabas sa hindi nagbabagong sitwasyon ng mga politiko at pati na rin ng ibang mga awtoridad. Tulad ng mga Powerpuff Girls, mas madalas kaysa sa hindi ay masyadong tayong umaasa sa mga miyembrong “tagapagligtas” ng ating lipunan, lalo na yaong mga nasa pamahalaan. At tulad ng ginawang pagsisi ng mga mamamayan ng Townsville sa tatlong pangunahing tauhan, kadalasang ginagawa ito ng karamihan sa mga mamamayan ng ating lipunan sa mga taong nagtatrabaho sa pamahalaan, lalo na sa tuwing may mangyaring masama sa ating lipunan, maging ito man ay krimen o kalamidad o iba pang kamalasan.

Sa madaling salita, sinasalamin ng palabas na ito ang lipunan na tulad na lamang ng sa Pilipinas, kung saan talamak ang konsepto ng political dependency o ang labis na pagdepende sa mga nasa politika ng mga karaniwang mamamayan. Sa aking palagay, ito ang nais na ihatid ng mensahe ng nagsulat ng kwento sa mga batang manonood na sana’y maalala at madala nila hanggang sa kanilang pagtanda.

Advertisements
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: